Tuesday, October 13, 2015

Levaya of Rav Yeshaya Krishevsky HYD killed in terror attack in Yerushalayim

Thousands attend Levaya of  RavYeshayahu Kirshavski (60) at Pinsk Karlin, killed by terrorist car ramming today in geula on Malchei Yisrael street.
Rav Yeshaya Krishevski HYDNo comments:

Post a Comment